Odróżnianie Dobra od zła

Złe w skutkach jest trwanie w niezrozumieniu, nieświadomości, niewiedzy, iluzji. Widać to gołym okiem w świecie Ludzi, którzy jako gatunek słabo ewoluowali świadomościowo ani mentalnie. Zrozumienie Rzeczywistości i relacji w niej istniejących, procesów zachodzących w organizmie i w otoczeniu, konstruktywna samoobserwacja, osiągnięcie świadomości uczuć, emocji, ciała, które można próbować osiągnąć …

Co prowadzi do wojen?

Ciągłe istnienie wojen świadczy bardzo źle o Ludzkim gatunku. Nie rozwinął się na płaszczyźnie świadomościowej. Nie nastąpiła ewolucja mentalno – świadomościowa i Ludzie tkwią w świecie iluzji, pułapek, bezmyślnego powielania tych samych nawyków i błędów,  niezrozumienia. Mają słaby kontakt z Rzeczywistością i problemy z rozróżnianiem Dobra od zła.